I N F O R M A C J A

Z uwagi na epidemię Koronawirusa, uprasza się mieszkańców aby sprawy  nie wymagające bezpośredniego kontaktu z biurem spółdzielni, załatwiali telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.   Osoby wracające z regionów zagrożonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić