Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” została powołana z inicjatywy młodych ludzi zatrudnionych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie w roku 1982. W 1989 roku nastąpiło odłączenie Spółdzielni od macierzystego zakładu i od tej pory Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” funkcjonuje samodzielnie. Spółdzielnia ma obecnie siedzibę przy ul. Granicznej 6.

Przez 35 lat istnienia Spółdzielnia dynamicznie się rozwijała czego efektem są posiadane zasoby:

  • 17 budynków wielorodzinnych w tym na ul. Granicznej 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 8, 9, 11, 19, Cichej 3, 7, 9, Siennej 4, 6, Nowowiejskiej 26 i Żwirki i Wigury 8a.
  • 4 budynku jednorodzinne.
  • 5 lokali użytkowych.
  • 95 garaży.

Spółdzielnia nadal przejmuje w zarządzanie i administrowanie kolejne wspólnoty.

Spółdzielnia zatrudnia 42 osoby, w tym 17 pracowników umysłowych i 25 fizycznych. Kadra Spółdzielni to doświadczony i prężny zespół, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje. W skład Zarządu wchodzą: Jerzy Kordas – Prezes Zarządu, posiada licencję zawodową wydaną przez Ministra Mieszkalnictwa nr 564, uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, Edyta Lech – Członek Zarządu ds. Inwestycji i GZM oraz Elżbieta Pietrzak – Członek Zarządu i Główna Księgowa posiadająca certyfikat Ministra Finansów na prowadzenie biura Rachunkowego. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 9 osób. W każdym budynku, podobnie jak we wszystkich wspólnotach mieszkaniowych funkcjonują Rady Bloków, które współpracują z Zarządem i Radą Nadzorczą