Z uwagi na epidemię Koronawirusa, uprasza się mieszkańców aby sprawy  nie wymagające bezpośredniego kontaktu z biurem spółdzielni, załatwiali telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

Osoby wracające z regionów zagrożonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.  

I N F O R M A C J A