Kliknij „Czytaj więcej” aby uzyskać więcej informacji na podany temat.

 

Zarząd Spółdzielni Metalowiec w Rzeszowie informuje Mieszkańców, że w roku bieżącym upływa kadencja Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz, że zgodnie z paragrafem 25 Statutu Walnego Zgromadzenia dokona wyboru Rady nadzorczej na kolejną kadencję.