Przetargi prowadzone przez Spółdzielnię Metalowiec


Przetarg  nieograniczony na „wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cichej 9 położonym na dz. Nr 1608 obr. 211 w Rzeszowie„.

 

Przetarg  nieograniczony na „Docieplenie i remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siennej 6 w Rzeszowie” (opublikowano 15.10.2022 r.)

 

Przetarg  na „Przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego wolnostojącego przy ul. Mazurskiej 7 w Rzeszowie o szyb windowy” (opublikowano 09.02.2022 r.)

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Docieplenie i remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siennej 4 w Rzeszowie(opublikowano 31.05.2021 r.)

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont elewacji wraz z remontem logii balkonowych budynku przy ul. Granicznej 4a w Rzeszowie (opublikowano 21.05.2021 r.)

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Docieplenie i remont elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siennej 4 w Rzeszowie. (opublikowano 14.04.2021 r.)

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Remont elewacji wraz z remontem logii balkonowych budynku przy ul. Granicznej 4a w Rzeszowie. (opublikowano 23.03.2021 r.)


Przetarg nieograniczony na wykonanie zgodnie z art. 62. Ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przeglądu stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnię (opublikowano 19.04.2019 r.)

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ppkt. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przeglądu przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnię (opublikowano 19.04.2019 r.)


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej w IV, V, VI klatce budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Granicznej 2 w Rzeszowie. (26.02.2019 r.)

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej w II, III i IV klatce budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Granicznej 8 w Rzeszowie. (26.02.2019 r.)


Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Instalacja oddymiania klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cichej 3 w Rzeszowie

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Instalacja oddymiania klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cichej 7 w Rzeszowie