Kto może zostać Członkiem:

  • Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne choćby nie miały zdolności do czynności prawnych lub miały ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  • Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
  • Członkami Spółdzielni mogą być również osoby prawne, z tym, że nie może przysługiwać im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.