Lokal użytkowy do wynajęcia

Spółdzielnia Metalowiec informuje, że do wynajęcia jest lokal użytkowy o powierzchni 32m2 w budynku nr 3 przy ulicy Cichej w Rzeszowie.
Lokal będzie dostępny od września 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17 87 55 869, 17 87 55 870 lub w budynku Spółdzielni Metalowiec w pokoju nr 4.

 

I N F O R M A C J A

Z uwagi na epidemię Koronawirusa, uprasza się mieszkańców aby sprawy  nie wymagające bezpośredniego kontaktu z biurem spółdzielni, załatwiali telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

Osoby wracające z regionów zagrożonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.