Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która utrzymuje obowiązek meldunkowy.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która utrzymuje obowiązek meldunkowy.

Dotychczas obowiązująca ustawa przewidywała zniesienie obowiązku meldunkowego. Jednocześnie realizacja obowiązku meldunkowego została uproszczona. Od 1 stycznia br. będzie można zameldować się elektronicznie. Każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła się zameldować o dowolnej godzinie bez wizyty